Chai nắp lật: Nhựa PP, Trung

This product has no valid combination.


Thông số kỹ thuật
Độ tuổi
SKU 9260321
Kích thước đóng gói
Trọng lượng 0.000 kg
Vật liệu Nhựa
Thương hiệu
Mô tả


Nhận xét và Đánh giá