Tô bầu dục làm bánh: Sứ, Xánh lục

This product has no valid combination.


Thông số kỹ thuật
Độ tuổi
SKU 9210223
Kích thước đóng gói
Trọng lượng 0.050 kg
Vật liệu Sứ
Thương hiệu
Mô tả


Nhận xét và Đánh giá