Transferring Gain: Using Large Tong 3

Chuỗi hoạt động chuyển hạt/vật bao gồm nhiều biến thể với mức độ khó tăng dần giúp tinh luyện vận động tinh của đôi bàn tay, khả năng phối hợp cử động tay mắt, đồng thời tăng cường sự tập trung của trẻ. Thực hiện hoạt động này cũng giúp trẻ hoàn thiện các kỹ năng để tự phục vụ mình trong đời sống hàng ngày.

  • Tray Type
Your Price: 338,000 ₫ 338000.0 VND

Market Price: 338,000 ₫

You Save: 0 ₫ ( 0.0 %)

218,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

ADD TO CART

Product information
Age range 2.5
SKU 0242930
Dimensions theo chi tiết
Weight 0.000 kg
Materials -
Brand Oreka Montessori
Detail


Rating and Review