Latest Posts

Thiết Kế Tổng Thể Ngôi Nhà Tuổi Thơ
02/22/2021 Chuyên mục Classroom Design Guide
Bài viết nêu lên những yếu tố cần quan tâm khi lên kế hoạch thiết kế tổng thể cho Ngôi nhà tuổi thơ Montessori
Hướng dẫn sử dụng Bản đồ các Châu lục và thế giới trong Montesosri
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng Bản đồ các Châu lục và Thế giới trong Montessori, giúp trẻ có kiến thức am hiểu sâu sắc về địa lý của các châu lục, thế giới.
Hướng dẫn sử dụng Khuôn luyện viết
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Khuôn luyện viết chữ trong Montessori, giúp trẻ tăng khả năng sử dụng bút của trẻ, chuẩn bị cho việc học viết.
Hướng dẫn Học viết chữ trên cát theo Montessori
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Học viết chữ trên cát trong Montessori, giúp trẻ học làm quen với vẽ nét chữ, chuẩn bị cho việc học viết.
Hướng dẫn sử dụng Bộ chữ cái nhám trong Montessori
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Bộ chữ cái nhám trong Montessori, giúp trẻ học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan hoặc xúc giác.
Hướng dẫn sử dụng Khung vải cài cúc trong Montessori
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm BUTTON FRAME - Khung vải cài cúc trong Montessori, giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng đôi tay khéo léo, linh hoạt hơn.
Hướng dẫn sử dụng Khung vải có khuy bấm trong Montessori
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm SNAP FRAME - Khung vải có khuy bấm trong Montessori, giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng đôi tay khéo léo, linh hoạt hơn.
Hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ có núm
05/29/2020 Chuyên mục Activities Presentation
Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Knobbed Cylinders theo phương pháp Montessori, giúp trẻ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và thị giác.