Hướng dẫn Giáo cụ

Hướng dẫn bạn cách sử dụng giáo cụ để trình bày hoạt động với trẻ

Hướng dẫn sử dụng thẻ học phép cộng từ 1 tới 9.000 với Demical system

Linh Dang
tháng 5 2020 — 89 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép trừ với Gậy số

Linh Dang
tháng 5 2020 — 97 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép tính nhân với Chuỗi hạt màu

Linh Dang
tháng 5 2020 — 92 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép tính với Subtraction With Strip Board trong Montessori

Linh Dang
tháng 5 2020 — 79 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép tính chia với Division Bead Board

Linh Dang
tháng 5 2020 — 79 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Power of Two cubes

Linh Dang
tháng 5 2020 — 80 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Spindle boxes

Linh Dang
tháng 5 2020 — 79 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi tem số

Linh Dang
tháng 5 2020 — 70 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn học phép tính nhân trong Trò chơi tem số

Linh Dang
tháng 5 2020 — 73 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Card nhận biết số và đếm số

Linh Dang
tháng 5 2020 — 84 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 3 và 4 trong Chart học phép tính cộng

Linh Dang
tháng 5 2020 — 77 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng

Linh Dang
tháng 5 2020 — 77 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart học phép tính trừ

Linh Dang
tháng 5 2020 — 83 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 3 trong Chart học phép tính nhân

Linh Dang
tháng 5 2020 — 85 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính nhân

Linh Dang
tháng 5 2020 — 81 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 2 trong Chart học phép tính chia

Linh Dang
tháng 5 2020 — 80 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Chart 1 trong Chart học phép tính chia

Linh Dang
tháng 5 2020 — 71 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn Trò chơi thả bóng vào lỗ

Linh Dang
tháng 5 2020 — 86 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu

Linh Dang
tháng 5 2020 — 68 lượt xem Toán Học

Hướng dẫn sử dụng Thẻ số và Hạt chấm đỏ

Linh Dang
tháng 5 2020 — 79 lượt xem Toán Học
About this Blog

Nhận tin mới:

Kết nối với chúng tôi bằng:

Các trang Blog khác
Các từ khóa
Lưu trữ