Khung Vải Cài Cúc

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm BUTTON FRAME - Khung vải cài cúc trong Montessori, giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng đôi tay khéo léo, linh hoạt hơn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo Montessori:

Bước 1: Đặt bộ Button Frame lên thảm hoặc bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Hướng dẫn trẻ tay phải cầm cúc, tay trái kéo khuy áo.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Hướng dẫn trẻ luồn 1 nửa cúc sang phần khuy áo.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Tay phải kéo vải và tay trái kéo cúc sang.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Để trẻ thử với các cúc còn lại và ngồi bên cạnh quan sát.

Phần cài cúc áo cũng tương tự các bước như trên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh