Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori. Mẹ/giáo viên đặt khay ra thảm hoặc lên bàn và làm theo các bước hướng dẫn trong Montessori như hình sau:

Bước 1: 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lật mặt sau của hình lên và dùng hai ngón tay giữa di chuyển theo cạnh của hình ngược chiều kim đồng hồ (việc làm này có ý nghĩa giúp trẻ làm quen với việc vẽ hình dạng sau này).

Sau đó mẹ cũng cho con làm lại giống như vậy. 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4:  Đặt các hình và ô vuông đối diện như hình sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Mẹ làm các hình khác tương tự.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Trước khi đặt hình vào khay, mẹ dùng 2 ngón tay giữa di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ  với hình trên khay.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Đặt hình vào khay.

Odoo • Văn bản và hình ảnh