Hướng dẫn sử dụng Khung vải có khuy bấm trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm SNAP FRAME - Khung vải có khuy bấm trong Montessori, giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng đôi tay khéo léo, linh hoạt hơn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo Montessori:

Bước 1:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bài mới