Hướng dẫn sử dụng Addition With Strip Board trong Montessori

Sản phẩm Addition With Strip Board giúp trẻ thực hành học phép tính cộng với các số tự nhiên từ 1 tới 10.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm rồi đặt lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Tìm 1 phép tính để thực hiện. Ví dụ là thực hiện các phép tính 1 cộng với các số từ 1 đến 9.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Đầu tiên với phép tính 1 + 1 = ?. Đặt số 1 màu xanh  vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 1 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Đặt số 1 màu đỏ vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 2 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Chỉ vào số 2 và nói với trẻ : 1 cộng 1 bằng 2.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Viết đáp án lên tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Đến lượt phép tính 1+2 =?. Đặt số 2 màu đỏ vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 3 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8 : Chỉ vào số 3 và nói với trẻ : 1 (Lúc nói số 1 thì chỉ vào số 1 màu xanh) cộng 2 bằng 3.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 9 : Viết kết quả ra giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 10 : Tương tự làm tiếp với các con số còn lại.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh