Hướng dẫn học phép tính nhân với Chuỗi hạt màu

Sản phẩm Short Bead Chains (Chuỗi hạt màu) giúp trẻ học các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 1 cách đơn giản và dễ hiểu. Ở bài viết này, Oreka Montessori sẽ giới thiệu tới các vị phụ huynh/giáo viên cách hướng dẫn trẻ học phép tính nhân với sản phẩm này.

Các bước học phép tính nhân với sản phẩm Short Bead Chains như sau:

Bước 1 : Đặt hộp đựng các chuỗi hạt nằm phía trên cùng góc tay phải của tấm thảm hoặc mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Trẻ sẽ học các phân trong bảng cứu chương từ 1 tới 9. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ học phép nhân với 7.

Lấy chuỗi có 7 hạt và đặt theo chiều ngang lên tấm thảm. Sau đó nói với trẻ ” Đây là một lần 7.”


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Lấy một chuỗi khác cũng có 7 hạt và đặt theo chiều dọc ngay phía dưới chuỗi nằm ngang.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Lấy hai chuỗi 7 hạt khác đặt song song với nhau theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 2 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 14. Nói với trẻ : ” Hai lần 7 là 14″.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Lấy một chuỗi có 10 hạt và một chuỗi có 4 hạt xếp theo chiều dọc, nằm ngay phía dưới hai chuỗi có 7 hạt trên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Tiếp tục đặt ba chuỗi có 7 hạt nằm song song theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 3 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 21. Nói với trẻ :” Ba lần 7 là 21″.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Thực hiện tiếp tục với phép nhân 4,5,6,7,8,9,10 với 7.

Odoo • Văn bản và hình ảnh